தமிழ் காதல் கவிதை - லவ் Quotes 💘

No comments

உன்
அன்பெனும்
எண்ணெய்
வற்றாதவரை
நானுமோர்
சுடர்விட்டெரியும்
விளக்கே

No comments :

Post a Comment