தமிழ் காதல் கவிதை - லவ் Quotes 💘

No comments

நாணத்திற்கு
விடுதலை
கொடுத்தேன்
வளையல்களும்
தலைக் கவிழ்ந்தது

No comments :

Post a Comment