Trending Quotes & Saying

Post Top Ad

Sunday, 16 February 2020

विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायक कोट

“यशस्वी आणि अयशस्वी लोक त्यांच्या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात बदलत नाहीत. त्यांच्या संभाव्यतेपर्यंत पोहोचण्याच्या त्यांच्या इच्छेनुसार ते बदलतात.

Quotes of the Day

Post Top Ad

Pages