Trending Quotes & Saying

Post Top Ad

Wednesday, 19 February 2020

त्याच्या / तिच्यासाठी प्रेम कोट

त्याच्या / तिच्यासाठी प्रेम कोट
1. मी प्रेमाने चिकटून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.२. खर्‍या प्रेमाचा कोर्स कधीही सुरळीत झाला नाही.3. एखाद्याने मनापासून प्रेम केल्याने आपल्याला शक्ती मिळते, तर एखाद्यावर मनापासून प्रेम केल्याने आपल्याला धैर्य मिळते.4.You. आपण स्वतःच, संपूर्ण विश्वातील कोणीही आपल्या प्रेम व आपुलकीस पात्र आहे.5. जशी पित्याने माझ्यावर प्रीति केली आहे तशीच मीही तुमच्यावर प्रीति केली आहे.

Quotes of the Day

Post Top Ad

Pages