Trending Quotes & Saying

Post Top Ad

Wednesday, 4 March 2020

ਲਵ ਕੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਿਕਟੋਕ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ,Love Quotes in punjabi for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat

ਲਵ ਕੋਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਟਿਕਟੋਕ, ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ,Love Quotes in punjabi for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat ਰਾਤਿ ਕੀ ਪਰਚੈ ਹਮਨੇ ਹੀ ਖਾਇ॥
ਰਾਤ ਕੀ ਖਮੋਸੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਾਧੋਸੀ।
ਬੀਨਾ ਕੁਛ ਕਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਏ॥
ਯੇ ਸੰਤੀ ਚੀਕ ਚਲੀਐ ਕਰਹਿਤਿ ਜਾਏ।
ਜੁਰਮ ਕਾ ਕਾਲਾ ਸਦਾ ਰਤ ਮਾਈ ਮੰਦ੍ਰਿਆ॥
ਯੇ ਸੰਨਤਾ ਤਬਹਿ ਮਚਾਤਾ ਦੇਹਸਤ ਫੈਲਾਤਾ ਗੁਣਹ ਕਾ ਜਨਮਦਾਤਾ।
ਰਤ ਕਾ ਅੰਧੇਰਾ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਦਿਨ ਕਾ ਸਵੈਰਾ ਅਬ ਦਿਨ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀਤਨਾ ਕੀ ਰਾਤੇ॥
ਸਰੀਫ ਕਾ ਮੂਹ ਕਾਲਾ ਜਲਮੀ ਕਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ।
ਰਤ ਕਾ ਸਯੁ ਬੁੜੈ ਕੀ ਮਾਇਆ॥
ਰਾਤ ਨ ਹੋ ਤੋ ਕੁਛ ਭੀ ਨਾ ਹੋ।
ਰਾਤ ਕੀ ਅਚਾਈ ਹਮ ਲੋਗੋ ਨੀ ਖਾਇ.
ਕਾਲੀ ਕੀ ਉਪਾਧਿ ਹਮਨੇ isse dlayi.
ਰਾਤ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੀ ਕਾਹਨਾ।
ਜੈਸੇ ਏਕ ਅਮੂਲ ਗਹਿਨਾ.
ਚਾਂਦਨੀ ਕੀ ਸੌਗਟ
ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਹਮਰੇ ਰਾਤ ਕੋ ਕੋ ਪਧਾਰੇ॥

Quotes of the Day

Post Top Ad

Pages