காதல் மேற்கோள்கள் ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், tiktok, sharechat Love Quotes in tamil for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat

காதல் மேற்கோள்கள் ஃபேஸ்புக், வாட்ஸ்அப்,tiktok, sharechat


ராத் கி பர்ச்சாய் ஹம்னே ஹை காய்
ராத் கி காமோசி அலக் ஹாய் மாதோசி.
பினா குச் கஹே பஹோத் குச் கெஹ் ஜெயே.
யே சாந்தி சீக் சிலாய் கரஹ்தி ஜெயே.
ஜூர்ம் கா காலா சயா ராத் மை மந்த்ரயா.
யே சன்னதா தபாஹி மச்சதா தேஹ்சத் பைலதா குணா கா ஜன்ம்தாதா.
ராத் கா அன்ஹெரா நிகல் க்யா தின் கா சவேரா அப் தின் பி உத்னா ஹை காலா ஹை ஜித்னா கி ரேட்.
சரிஃப் கா மூஹ் காலா ஜுல்மி கா போல் பாலா.
ராத் கா சாய பூரை கி மாயா.
ராத் நா ஹோ டு குச் பி நா ஹோ.
ராத் கி அட்சாய் ஹம் லோகோ நே காய்.
காளி கி உபாதி ஹம்னே இஸ்ஸே திலாய்.
ராத் கி கூப்சூரதி கா க்யா கெஹ்னா.
ஜெய்ஸ் ஏக் அமுலி கெஹ்னா.
சாந்தினி கி ச ug கத்
சந்தா மாமா ஹமாரே ராத் கோ பதரே.

Monthly Trending Quotes

[प्रेरक उद्धरण] हिंदी में [ Motivational Quotes ] in Hindi

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

[प्रेरक उद्धरण हिंदी में] दिन के उद्धरण [Motivational Quotes in Hindi] Quotes of the Day

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

What are 5 positive mindset Quotes with writers name

[Awesome]Good morning Saturday HD images ,Quotes,blessing for friends and family

Best Buddha Quotes & Sayings

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

Weekly Trending Quotes

Good Morning Wednesday Quotes and Wednesday Sayings with your friends and family

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

What are 5 positive mindset Quotes with writers name

Best Buddha Quotes & Sayings

[प्रेरक उद्धरण] हिंदी में [ Motivational Quotes ] in Hindi