160+ [ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ Caption in Punjabi ] for Instagram,Boys,Girls,Couples,Best friend,Monsoon,Winter,Pets,Sweet friendship,Funny short caption for friends ,Facebook,Whatsapp

160+ [ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ  Caption in Punjabi ] for Instagram,Boys,Girls,Couples,Best friend,Monsoon,Winter,Pets,Sweet friendship,Funny short caption for friends 


160+ [ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ  Caption in Punjabi ] for Instagram,Boys,Girls,Couples,Best friend,Monsoon,Winter,Pets,Sweet friendship,Funny short caption for friends ,Facebook,Whatsapp
Cover Image of [ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ  Caption in Punjabi ] 


ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ Instagram captions for boys 

Image for ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ Instagram captions for boys
Image for ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ
 Instagram captions for boys 2. ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ

3. ਅਸਮਾਨ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

4. ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

5. ਮੈਂ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹਾਂ

6. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ ਜੀਵੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ.

7. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਸਿਰਫ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

8. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ

9. ਜਨੂੰਨ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੋ

10. ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਸੁੱਟੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ EMPIRE ਬਣਾਓ

11. ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ

12. ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਮਦਾਇਕ

13. ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

14. ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਨ.

15. ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ.

16. ਆਦਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਨ.

17. ਸਾਦਗੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ

18. ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜਿਕਸ ਵਰਗੀ ਸਧਾਰਣ ਸੀ.

19. ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ.

20. ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਹੈ.

21. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ.

22. ਆਦਮੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

23. ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਰ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

24. ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੋਚੋ.

25. ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.

26. "ਮੇਰਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ"

27. “ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹਾਂ”

28. ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਚਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰੋ

29. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for girls

Image for ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for girls
Image for ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ 
 Instagram captions for girls
32. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

33. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ

34. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

35. ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣੋ

36. ਮੈਂ ਇਕ ਡਾਲਰ ਵਰਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ

37. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟਾ ਹੈ. ਹਰ ਵਾਲ ਫਲਿੱਪ ਕਾ Makeਂਟ ਕਰੋ

38. ਸਕੁਐਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ

39. ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​toਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ. ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

40. ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ; ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ

41. "ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ." - ਟੋਨੀ ਮੌਰਿਸਨਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for couples

Image for ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for couples
Image for ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ 
Instagram captions for couples
45. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

46. ​​ਮੀਂਹ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ

47. ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ

48. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਪੇਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

49. ਇਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

50. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ

51. ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ

52. ਜੋੜਾ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ

53. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ

54. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਟੇਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

55. ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for Best Friend

Image for ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for Best Friend
Image for ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ 
Instagram captions for Best Friend58. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ਼ੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ

59. ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੈਂਡਵਿਚਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

60. ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ. ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ

61. ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

62. ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ

63. ਗੁਲਾਬ ਲਾਲ ਹਨ, ਵਾਇਓਲੇਟ ਨੀਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓ — ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

64. ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

65. ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

66. ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਰਖੀ

67. “ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ?”

68. "ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ?"

69. "ਕੀ ਮੈਂ ਸਚਮੁੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫੀ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ?"

70. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ?

71. "ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ...?"

72. "ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?"

73. "ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ?"

74. "ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?"

75. “ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?”

76. "ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?"

77. "ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ?"

78. ਪ੍ਰੇਰਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ

79. “ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ”

80. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.

81. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ.

82. ਧੀਰਜ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ.

83. ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

84. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ.

85. ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬੱਸ ਇਹ ਕਰੋ.

86. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਣ, ਹਾਰਨ, ਦੋਸ਼ੀ, ਨਿੰਦਣ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

87. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

88. "ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਣਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ" - ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ
ਮੌਨਸੂਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram Captions for Monsoon

Image for ਮੌਨਸੂਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram Captions for Monsoon
Image for ਮੌਨਸੂਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ 
 Instagram Captions for Monsoon
90. ਇੱਕ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

91. ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ

92. ਮੈਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਸੰਦ ਹੈ

93. ਮੈਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਸੰਦ ਹਨ

94. ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

95. ਓਹ ਮੈਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ wayੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਹੈ

96. ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ

97. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ

98. ਮੈਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾ’t ਨਹੀਂ ਕੱ manੀ, ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛਤਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ

99. ਮੈਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ  ਵਿੰਟਰਜ਼ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ Instagram captions for Winters

Image for ਵਿੰਟਰਜ਼ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ Instagram captions for Winters
 Image for ਵਿੰਟਰਜ਼ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ
 Instagram captions for Winters
102. ਸਨੋ 'ਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਡਬਲਯੂ

103. ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ — ਬਰਫ ਦਾ ਚੁਟਕਲਾ!

104. ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਪਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ. "

105. "ਮੈਂ ਬਰਫ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹਾਂ."

106. "ਮੈਂ ਬਰਫ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ."

107. ਖਾਓ, ਪੀਓ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦੇਹ ਬਣੋ

108. ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਮਲੋਜ਼ ਨਾਲ ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ

109. ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

110. ਸਾਰਾ ਦਿਨ Sleighਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for Pets

Image for ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ  Instagram captions for Pets
Image for ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ
  Instagram captions for Pets113. ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

114. ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੈ

115. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

116. ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ

117. ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ

118. ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

119. ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਚਾਰ-ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ

120. ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਓਂ ਸੀ
ਮਿੱਠੀ ਦੋਸਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ A sweet friendship refreshes the soul

Image for ਮਿੱਠੀ ਦੋਸਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ A sweet friendship refreshes the soul
Image for ਮਿੱਠੀ ਦੋਸਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ A sweet friendship refreshes the soul
125. ਬਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਚਮਕ. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ.

126. ਸੱਚੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

127. ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

128. ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ!

129. ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਧੁੱਪ ਹੋ.

130. ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.

131. ਮੈਂ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਜੀਵ ਰਿਹਾ ਸੀ ... ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ.

132. ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.

133. ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ.

134. ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਖਾਲੀ ਮਾਰੂਥਲ ਵਰਗੀ ਹੈ.

135. ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

136. ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ.

137. ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ!

138. ਮਿੱਠੀ ਦੋਸਤੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ!

139. ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

140. ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ..ਲੋਨ!

141. ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਕੁਕੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ .. !!

142. ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਰਣ.

143. ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੂਕੀ ਵਿਚ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਹਨ.
  ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੋਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਲੇਖ FUNNY SHORT INSTAGRAM CAPTIONS FOR FRIENDS


Image for  ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੋਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਲੇਖ FUNNY SHORT INSTAGRAM CAPTIONS FOR FRIENDS
Image for  ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੋਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਰਲੇਖ FUNNY SHORT INSTAGRAM CAPTIONS FOR FRIENDS149. ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ

150. ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਓ. ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੁੱਤਾ. ਸੁੰਦਰ ਜਾਗ.

151. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ.

152. ਮੈਂ ਠੱਗ ਜੀਵਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੱਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ.

153. ਜੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ.

154. ਬੱਸ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਗਲ ਛੱਡਿਆ! ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਵਾਰਾ ਹਾਂ.

155. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹਾਂ.

156. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ F ਸ਼ਬਦ.

157. ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸੀ

158. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

159. ਮੇਰਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ

160. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ... ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ!

161. ਪੇਟ: ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਵ੍ਹੇਲ ਦੀ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ.

162. ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ.

163. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

164. ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.

165. ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ… ..ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦੇ ਈਰੇਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹਨ.


Comments

Monthly Trending Quotes

[प्रेरक उद्धरण] हिंदी में [ Motivational Quotes ] in Hindi

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

[प्रेरक उद्धरण हिंदी में] दिन के उद्धरण [Motivational Quotes in Hindi] Quotes of the Day

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

What are 5 positive mindset Quotes with writers name

[Awesome]Good morning Saturday HD images ,Quotes,blessing for friends and family

Best Buddha Quotes & Sayings

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

Weekly Trending Quotes

Good Morning Wednesday Quotes and Wednesday Sayings with your friends and family

300+short best friend captions for Instagram in Hindi 300+शार्ट बेस्ट फ्रेंड कैप्शंस फॉर इंस्टाग्राम इन हिंदी

[Good Morning Monday]Motivational Quotes and wishes,blessing for your Family and Friends

தமிழில் 100+ [ உந்துதல் மேற்கோள்கள் ] அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | 100+ [ Motivational Quotes ] in Tamil that's Gives meaning in your life

What are 5 positive mindset Quotes with writers name

Best Buddha Quotes & Sayings

[प्रेरक उद्धरण] हिंदी में [ Motivational Quotes ] in Hindi