தமிழ் காதல் கவிதை - லவ் Quotes 💘

No comments

உன் தொலைதூர
பயணத்தில் என்னையும்
சுகமாகவே சுமந்துச்சென்றிருகிறாய்
என்று விடாமல் ஒலிக்கும்
உன் தொலைதூர குரல்
சொல்லாமல் சொல்கிறது...

No comments :

Post a Comment