Trending Quotes & Saying

Post Top Ad

Thursday, 20 February 2020

။ ထိုနေ့၏ကိုးကားသာမန်လူများအနေဖြင့်ထွက်ခွာရန်နှင့်ကြီးမားသောအရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသူတို့သည်ထူးခြားသောဖြစ်လာသည်။

စိတ်ကအရာအားလုံးပါ။ သင်ဖြစ်လာသည်ဟုထင်သော

Quotes of the Day

Post Top Ad

Pages