ફેસબુક, વappટ્સએપ માટે ગુજરાતીમાં લવ ક્વોટ, ટિકટોક, શેરચેટ ,Love Quotes in gujarati for facebook,whatsapp, tiktok,sharechat

ફેસબુક, વappટ્સએપ માટે ગુજરાતીમાં લવ ક્વોટ,ટિકટોક, શેરચેટ


રાત કી પરચાai હમને હી ખાય
રાત કી ખામોસી અલાગ હી માધોસી.
બીના કુછ કહો બહોટ કુછ કે જાયે.
યે સંતી ચીકે ચીલે કરહતી જાયે.
જુર્મ કા કાલા સયા રાત મૈ મન્દ્રયા.
યે સન્નાતા તબહિ મચ્છતા દેહસત ફૈલાતા ગુણહ કા જનમદતા।
રાત કા અંધેરા નિગલ ગ્યા દિન કા સવેરા અબ દિન ભી ઉતના હી કાલા હૈ જીતના કી રાતે.
સરિફ કા મૂહ કાલા જુલ્મી કા બોલ બોલા.
રાત કા સયા બુરાઈ કી માયા.
રાત ના હો તો કુછ ભી ના હો.
રાત કી અચાય હમ લોગો ને ખાય.
કાળી કી ઉપડી હમને ઇસ દીલાય.
રાત કી ખુબસૂર્તિ કા ક્યા કહના.
જૈસે એક અમૂલી ગેહના.
ચાંદની કી સૌગત
ચંદા મામા હમારે રાત કો પધારે.